• U deti sa prvé sväté prijímanie vysluhuje vo veku minimálne 8 rokov, čiže v treťom ročníku ZŠ. Príprava na prijatie sviatosti sa koná na hodinách náboženstva v prvých troch ročníkoch, preto je potrebné, aby bolo dieťa zapísané na náboženstvo od prvého ročníka základnej školy. Bez navštevovania náboženstva nie je možné dieťaťu udeliť túto sviatosť.
  • Dospelí, ktorí sa rozhodli prijať sviatosť eucharistie sa prihlásia na farskom úrade, kde sa na ďalšom postupe dohodnú s kňazom. Prijatiu sviatosti predchádza príprava, ktorú musia všetci absolvovať.
  • K prijatiu sviatosti eucharistie je potrebné mať sviatosť krstu. Pri prihlásení sa je potrebné prijatie tejto sviatosti doložiť krstným lístkom.