Milí spolubratia,

v spolupráci s Komisiou pre mládež v Spišskej diecéze chcem vo veľkonočnom čase pozvať mladých, spolu s Vami, na Diecézne stretnutie mládeže do srdca našej diecézy, na Spišskú Kapitulu. Toto stretnutie sa uskutoční v sobotu 6. apríla 2024. Aj takýmto spôsobom chcem byť nablízku mladým a byť nápomocný Vám, mojim kňazom.

Program stretnutia má v sebe evanjelizačnú aj formačnú časť. Prosím Vás pozvite, alebo „zoberte“ birmovancov, ale aj mladých aktívnych vo farnosti. Zorganizujte autobus, alebo príďte autami. Nakoľko máme obmedzené priestory a kapacitu bude potrebné sa zaregistrovať a nahlásiť približný počet účastníkov. Link na registračný formulár bude zverejnený neskôr. Verím, že aj toto stretnutie môže byť novým impulzom a pomôcť vašej službe mladým vo farnosti.

V prílohe posielame link na plagát a grafické materiály, ktoré môžete použiť na farských stránkach. A tiež text do farských oznamov.

 

 

biskup František 

Tu je program stretnutia, ktorý pozostáva zo 4 častí:

DIECÉZNE STRETNUTIE MLÁDEŽE  2024 – téma: 99+1

 

Miesto: Katedrála sv.Martina

  • 9,30  Privítanie 
  • 9,40  Slovko o.biskupa + krátka diskusia

 

Miesto: Aula, Stodola

  • 10,30 IMPULZ (1.blok) - možnosť vybrať si 1 z 3 tém
  • 11,00 Prestávka
  • 11,30 IMPULZ (2.blok) - možnosť vybrať si 1 z 3 tém

Témy na IMPULZ: 1. Kerygma; 2. Odpustenie v rodine; 3. Osobné povolanie

 

Miesto: telocvičňa - átrium a jedáleň

  • 12,00 Obed

Miesto: areál Spišskej kapituly

  • 12,00 Aktivity a 10 workshopy (súčasne s obedom)

 

Miesto: Katedrála sv. Martina

  • 14,15 Svätá omša - s otcom biskupom Františkom
  • 15,30 Požehnanie na Cestu - ukončenie stretnutia

 

 

(Počas celého podujatia - možnosť sviatosti zmierenia a duchovného rozhovoru)